D’acord amb les bases del Premi el Jurat proposa la concessió del premi a:
Francisco M. Toro Gutiérrez pel treball «Got my mojo working»
per la sàvia correlació de diversos factors: un llenguatge fluid i modern, la intensitat del tema, la perfecta comprensió de la història i l’excel·lent sentit narratiu.

Barcelona, 26 d’abril de 2001